Jump to content
Sign in to follow this  
littlepimp

Pravila natjecanja Listić dana

Recommended Posts

Pravila natjecanja Listić dana - Unibet.com

1. Natjecanje se provodi dan za dan.
2. Natjecatelj može dnevno postaviti najviše jedan listić.
3. Listić se mora postaviti najkasnije 5 min prije službenog početka prve utakmice postavljenog para.
4. Natjecatelj dobiva 100 bodova sa kojima se natječe, a kada ih izgubi ne može se više natjecati.
5. Na natjecanje se može postaviti listić samo s običnim parovim iz ponude kladionica iz skripte, a ne sa super tipovima, favorit tipovima i sl. parovi. Iznimka od ovog pravila je jedino u slučaju da je kladionica ponudila taj par isključivo u super ponudi, bonus tipu i sl., te se tada takav par smije postaviti na listić, ali se ne smije kombinirati sa drugim parom iz super ponude, bonus tipom i sl..
6. Nagrade osvajaju prva tri natjecatelja sa najviše osvojenih bodova i to za:

1. mjesto - 30
2. mjesto -
20
3. mjesto - 15 €

7. Nakon postavljanja listića natjecatelj ukoliko uoči pogrešku u listiću može je ispraviti najkasnije do5 min. prije službenog početka prve utakmice, a nakon tog vremena natjecatelj ne smije više editirati svoj listić. Editirani listić nakon službenog početka prve utakmice biti će poništen.
8. U slučaju istog broja bodova pobjednik je onaj�natjecatelj�koji ima više pogodjenih listica, a u slučaju istog broja pogo�??enih listića pobjednik je onaj natjecatelj koji ima veći pogo�??eni tečaj na listiću.
9. Listić se postavlja�na�natjecanje do 00:00. Nakon tog vremena listić će biti poništen.
10. Bodovanje se vrši na sljedeći način:
- ako listić ima npr. ukupni tečaj 2,50 tada se taj tečaj množi sa ulogom, npr. 30 bodova, šta predstavlja sveukupno 75 bodova od čega se oduzima 30 bodova (ulog) i dobije se dobitak 45 bodova koji se upisuju u tablicu
- ukoliko listić nije dobitan oduzima se ulog (30 bodova).
11. Najmanji ulog na listiću mora biti 5 bodova, a najveći 50 bodova.
12. Na listiću mora biti postavljeno najmanje 2 para, a najviše 5 parova.
13. Najmanje odigrani svukupni tečaj na listiću mora biti 2,00 a najveći može biti 15,00.
14. Da bi se sudjelovalo u natjecanju za nagrade najmanje treba postaviti 15 listića mjesečno, a od toga pogodititi najmanje 8 listića.
15. Susreti parova na listicu moraju se igrati�u�mjestu�odigravanja iskljucivo taj dan za koji su postavljeni. Ukoliko se susret�para�na�listiću igra drugog datuma od pdatuma u koji je ostavljen listić, takav par se poništava i obračunava tečaj 1,00.
16. Sveukupni tečaj na listiću može biti i manji od 2.00 jedino u slučaju kada je par poništen ili odgo�??en par, te se tada za taj par obračunava tečaj 1,00.
17. Na natjecanje se listić postavlja isključivo putem SKRIPTE.
18. Svako ne pridržavanje pravila biti će kažnjeno izbacivanjem sa natjecanja.
19. U slučaju nezadovoljavajuće ili sporne odluke kod priznavanja ili nepriznavanja rezultata parova na listiću natjecatelj može uložiti prigovor.
20. Glavni moderator foruma za vo�??enje i ure�??ivanje natjecanja Listić Dana - Unibet.com dobiva mjesečnu naknadu od ukupne nagrade sponzora u iznosu od 10% (10 €).
Edited by Dwiz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pravila natjecanja Listić dana - bwin

1. Natjecanje se provodi dan za dan, a počinje svakog prvog dana u mjesecu i završava zadnjim danom u tekućem mjesecu.

2. Natjecatelj može dnevno postaviti najviše jedan listić.

3. Listić se mora postaviti najkasnije 5 min prije službenog početka prve utakmice postavljenog para. Za službeni početak susreta se priznaje stvarno (službeno) vrijeme (ne odgođeno zbog nekog događaja prije susreta) i datum početka susreta u mjestu odigravanja, a ne ono vrijeme koje je navedeno u kladionicama. Susreti koje se igraju u drugim vremenskim zonama postavljaju se na natjecanje u topic isključivo za dan kada se odigravaju u mjestu odigravnja.
Ukoliko susret nije održan u stvarno zadano vrijeme ili nije održan taj dan za kada je par postavljen, par se poništava.

4. Natjecatelj dobiva 100 bodova sa kojima se natječe, a kada ih izgubi ne može se više natjecati.

5. Na natjecanje se može postaviti listić samo s običnim parovim iz ponude kladionica iz skripte, a ne sa super tipovima, favorit tipovima i sl. parovi. Iznimka od ovog pravila je jedino u slučaju da je kladionica ponudila taj par isključivo u super ponudi, bonus tipu i sl., te se tada takav par smije postaviti na listić, ali se ne smije kombinirati sa drugim parom iz super ponude, bonus tipom i sl.

6. Nagrade osvajaju prva četiri natjecatelja sa najviše osvojenih bodova i minimalno osam (8) pogođenih listića koji moraju imati otvoren račun kod bwin kladionice i to za:

1. mjesto - 50
2. mjesto - 30
3. mjesto - 20 €
4. mjesto - 10 €

7. Nakon postavljanja listića natjecatelj ukoliko uoči pogrešku u listiću može je ispraviti najkasnije do 5 min. prije službenog početka prve utakmice, a nakon tog vremena natjecatelj ne smije više editirati svoj listić. Editirani listić nakon službenog početka prve utakmice biti će poništen. U slučaju da zbog kopiranja para sa skripte na podforum natjecatelj izostavi naziv kladionice, a postavljeni listić mu je dobitan, tako postavljeni listić će mu se priznati.

8. U slučaju istog broja bodova pobjednik je onaj natjecatelj koji ima više pogodjenih listica, a u slučaju istog broja pogođenih listića pobjednik je onaj natjecatelj koji ima veći pogođeni tečaj na listiću. Zbog moguće pogreške u obračunu bodova, natjecatelj je dužan svakodnevno voditi brigu o svojim bodovima i stanju na tablici. U slučaju pogreške dužan je putem PM obavijestiti voditelja natjecanja (Tuto) na učinjenu pogrešku. Ukoliko to ne učini, rezultati i bodovi natjecanja smatrat će se konačnim, a naknadni prigovor se neće usvojiti ukoliko je zapčeo sljedeći krug natjecanja.

9. Listić se postavlja na natjecanje do 00:00. Nakon tog vremena listić će biti poništen.

10. Bodovanje se vrši na sljedeći način:

- ako listić ima npr. ukupni tečaj 2,50 tada se taj tečaj množi sa ulogom, npr. 30 bodova, šta predstavlja sveukupno 75 bodova od čega se oduzima 30 bodova (ulog) i dobije se dobitak 45 bodova koji se upisuju u tablicu
- ukoliko listić nije dobitan oduzima se ulog (30 bodova).

11. Najmanji ulog na listiću mora biti 5 bodova, a najveći može biti do 50 bodova.

12. Na listiću mora biti postavljeno najmanje 2 para, a najviše 5 parova.

13. Najmanje odigrani svukupni tečaj na listiću mora biti 2,00 a najveći može biti do 15,00.

14. Da bi se sudjelovalo u natjecanju za nagrade natjecatelja mora najmanje postaviti 15 listića mjesečno, a od toga mora imati pogođeno najmanje 8 listića.

15. Susreti parova na listicu moraju se igrati u mjestu odigravanja iskljucivo taj dan za koji su postavljeni. Ukoliko se susret para na listiću igra drugog datuma od datuma u koji je postavljen listić, takav par se poništava i obračunava tečaj 1,00. Natjecatelj može postaviti novi listić na natjecanje ukoliko primjeti da mu je bar jedan postavljeni par na listiću odgođen ili poništen, ali to mora navesti u novom postu.

16. Da bi se listić priznao mora imati najmanje dva (2) dobitna para ili minimalni ukupni tečaj 2,000 i u slučaju kada su ostali parovi na listiću poništeni ili odgođeni, odnosno obračunat im je tečaj 1,000. U slučaju kada su na listiću samo dva (2) para, a jedan par je poništen ili odgođen, taj se listić proglašava poništenim ukoliko mu je ukupni tečaj manji od 2,000.

17. Na natjecanje se listić postavlja isključivo putem SKRIPTE.

18. Svako ne pridržavanje pravila biti će kažnjeno izbacivanjem sa natjecanja.

19. U slučaju nezadovoljavajuće ili sporne odluke kod priznavanja ili nepriznavanja rezultata parova na listiću natjecatelj može uložiti prigovor.

20. Glavni moderator foruma za vođenje i uređivanje natjecanja Listić Dana - bwin dobiva mjesečnu naknadu od 10€.

21. Po ovim pravilima natjecatelji se natječu od ožujka 2008.
Edited by Tuto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...